Paylaşım RAPOR SKRİPTİ [GELİŞMİŞ SKRİPT]

EdipHSDMR

Yeni Üye
Plus Üye
Hepinize selamlar. Ben EdipHSDMR.

Bugün sizlere RAPOR sistemi tanıtmış bulunmaktayım. RAPOR sistemi oyuncuların bug,hile,küfür vs. için harika
bir sistem!

Rapor sistemin de neler mi yapabilirsiniz?

Küfür eden oyuncular,
Reklam yapan oyuncular,
Bug yapan oyuncular,
Hile yapan oyuncuları

oyuncularınızı ihbar eden oyuncular düşünün? Hem size küçük bir komutla ulaşıyorlar?

Böylelikle sunucunuzda ki ihbar trafiği azalır.

Komutları aşağı bırakıyorum;

/rapor yardim : Yardım menüsünü gösterir.
/rapor hile <player> : Hile ihbarı için.
/rapor bug <text> : Bug ihbarı için!
/rapor oku <ID> : Raporu okursun.
/rapor kapa <ID> : Raporu kapatırsın! - Okunduktan sonra kapanması tavsiye edilir!
/rapor kontrol : Raporları kontrol edersin
/rapor sil : Raporu silersin.Fotoğraflar: Fotoğraflarda raporun özelliklerini göreceksiniz. Serverinizin huzurunu sağlamak için en ucuz ve en iyi skript.


Not: Alıntıladığım küçük yerler olabilir. (Alıntıladıklarımın yerlerin sahipleri konu açtığımı biliyorlar)İYİ KULLANIMLAR

136
137
138
139
140
141

Kod:
options:
  p:   &3&lRAPOR &7&l▶ #Prefix
  pn: moderator  #permission
  po: kurucu #Permission for /reset
 
command /rapor [<text>] [<text>]:
  trigger:
    if arg-1 is not set:
      execute player command "/rapor yardim"
    if arg-1 is "yardim":
      send "&6{@p}&d "
      send "&6&l&m-------------------------"
      send "&a/rapor yardim &d: Yardım Menüsünü gösterir"
      send "&a/rapor hile <player> &d: Hile ihbarı için buraya yazılır."
      send "&a/rapor Bug <text> &d: Bug ihbarı için buraya yazılır."
      if player has permission "{@pn}":
        send "&a/rapor oku <ID> &d: Raporu okursun."
        send "&a/rapor kapa <ID> &d: Rapor kapatalır."
        send "&a/rapor kontrol &d: Raporlar kontrol edilir."
        if player has permission "{@po}":
          send "&a/rapor sil &d: Rapor silinir."
      send "&6&l&m-------------------------"
    if arg-1 is "hile" or "bug":
      if arg-2 is not set:
        execute player command "/rapor yardim"
      else:
        log "%player% a %arg-2% rapor edildi!! !%player%: %arg-2%." to "Bug.log"
        send "{@p} &a&lRaporun için teşekkürler! Rapor &a&lADMIN &a&ltarafından incelenmeye başladığında sana bildireceğiz! Rapor için teşekkür ederiz!"
        set {_ID} to (size of {report.player::*})+1
        set {report.ID::%{_ID}%} to {_ID}
        set {report.player::%{_ID}%} to player
        set {report.location::%{_ID}%} to location of player
        set {report.grund::%{_ID}%} to arg-1
        set {report.ziel::%{_ID}%} to arg-2
        set {report.gelesen::%{_ID}%} to false
        set {report.finish::%{_ID}%} to false
        set {report.close::%{_ID}%} to "Niemand"
        loop all players:
          loop-player has permission "{@pn}":
            send "&a&l-{@p}&a&l &3&LSKYBLOCK" to loop-player
            send "&a&l[%{_ID}%]%player% %{report.grund::%{_ID}%}% raporu yaptı." to loop-player
            send "&a&lOkumak için &8""&a&l/rapor oku %{_ID}%&8""&a&l komutunu kullan" to loop-player
            send "&a&l-{@p}&a&l " to loop-player
    if arg-1 is "goster":
      send "&a&l{@p}&a&l "
      send "&a&lHiçbirşey yok"
    if arg-1 is "oku":
      if arg-2 is set:
        if player has permission "{@pn}":
          set {_ID} to arg-2 parsed as number
          if {_ID} is not set:
            send "&aHangi raporu okumak istediğini belirt-ID-"
            stop
          if {report.player::%{_ID}%} is not set:
            send "{@p}&cYanlış Rapor ID !!"
            stop
          if {report.player::%{_ID}%} is set:
            if {report.gelesen::%{_ID}%} is false:
              set {report.gelesen::%{_ID}%} to player
              send "&a&l{@p}&a&l "
              send "&a&lRapor ID: &a&l%{_ID}%"
              send "&a&lRaporlayan: &a&l%{report.player::%{_ID}%}%."
              send "&a&lSebep: &a&l%{report.grund::%{_ID}%}%."
              send "&a&lMetin: &a&l%{report.ziel::%{_ID}%}%."
              send "&a&lNerede: &a&l%{report.location::%{_ID}%}%"
              send "&a&l{@p}&a&l "
              wait 0 seconds
     
              send "&a&l-{@p}&a&l " to {report.player::%{_ID}%}
              send "&a&l&l%player% &a&lAdlı oyuncu hakkında gönderdiğin rapor hakkında... &a&l&lADMIN &a&ltarafından inceleniyor! Gereken en kısa süre içerisinde yapılacaktır, Karşılaştığınız sorundan ötürü üzgünüz :(" to {report.player::%{_ID}%}
              send "&a&l-{@p}&a&l " to {report.player::%{_ID}%}
            else:
              send "&cThis Report will use anobody another."
              send "&a&l{@p}&a&l "
              send "&a&lRapor ID: &a&l%{_ID}%"
              send "&a&lRaporlayan: &a&l%{report.player::%{_ID}%}%."
              send "&a&lSebep: &a&l%{report.grund::%{_ID}%}%."
              send "&a&lMetin: &a&l%{report.ziel::%{_ID}%}%."
              send "&a&lNerede: &a&l%{report.location::%{_ID}%}%"
              send "&{@p} "
    if arg-1 is "kapa":
      if arg-2 is set:
        if player has permission "{@pn}":
          set {_ID} to arg-2 parsed as number
          if {_ID} is not set:
            send "&cHangisini Kapatacağını belirtmelisin ??"
            stop
          if {report.finish::%{_ID}%} is not set:
            send "{@p}&cYanlış Rapor Kimliği ID!"
            stop
          else if {report.finish::%{_ID}%} is true:
            send "{@p}&cBu Rapor Zaten Kapatılmış !!"
            send "{@p}&a&lFrom: %{report.close::%{_ID}%}%"
          else if {report.finish::%{_ID}%} is false:
            send "{@p}&a&lSenin Raporun Bitirildi. !."
            set {report.close::%{_ID}%} to player
            set {report.finish::%{_ID}%} to true
            delete {report.ID::%{_ID}%}
            send "&a&l-{@p}&a&l " to {report.player::%{_ID}%}
            send "&a&l%player% &a&lAdlı oyuncu hakkında gönderdiğin rapor &a&l&lADMIN &a&ltarafından gereken işlemler yapıldı! Bize yardım ettiğin için teşekkür ederiz!" to {report.player::%{_ID}%}
            send "&a&l-{@p}&a&l " to {report.player::%{_ID}%}
    if arg-1 is "kontrol":
      if player has permission "{@pn}":
        if {report.ID::*} is not set:
          send "{@p}&a&l Kimse rapor etme gereği duymadı"
          stop
        send "{@p}&a&lReport Ticket ID: &a&l%{report.ID::*}%"
    if arg-1 is "sil":
      if player has permission "{@po}":
        delete {report.ID::*}
        delete {report.player::*}
        delete {report.location::*}
        delete {report.grund::*}
        delete {report.ziel::*}
        delete {report.gelesen::*}
        delete {report.finish::*}
        delete {report.close::*}
        send "&7&lRapor Silindi."

on join:
  wait 10 seconds
  if player has permission "{@pn}":
    if {report.ID::*} is not set:
      send "{@p}&a&l Kimse rapor etme gereği duymadı."
      stop
    send "{@p}&a&lRapor ID: &a&l%{report.ID::*}%"
 

SelimAkoguz

Maden yapıyor.
Forum Yöneticisi
Yararlı bir skript.
 
Üst