Paylaşım Minecraft Çek Skripti

LazDeadpool

Yönetici
Yönetici
548


Bu Skriptimiz ne işe yarar diye sormuş olacaktır olursanız eğer hemen anlatayım;

Belirlediğiniz oranda bir Çek hazırlarsınız ve elinize bir kağıt gelir bu kağıtta Çek'in miktarını ve Çek'i kimin yazdığını gösterir. Kağıda sağ tıkladığınızda Çek miktarı ne kadar ise o kadar para hesabınıza eklenir. Ama unutmayın Çek'i yazan kişi Çek'in miktarını ne kadar yazdıysa o kadar parası hesabından alınır ve envanterinde kaç tane aynı Çek'ten var ise hepsi otomatikman bozdurulur


553

554

555

556


Kod:
Kod:Panoya Kopyala
options:

  p: &eÇek »

command /cekyaz [<number>]:
  trigger:
    if arg 1 is not set:
      send "{@p} &6/cekyaz &f<miktar>" to player
    if arg 1 is set:
      if arg 1 is bigger than 0:
        set {_arg1} to "%arg 1%" parsed as number
        if balance of player is bigger than or equal to {_arg1}:
          execute console command "eco take %player% %{_arg1}%"
          give 1 of paper named "&eÇek Kağıdı" with lore "&8&l&m--------------------" and "&dMiktar: &a$%{_arg1}%" and "&dImza: &7%player%" and "&8&l&m--------------------" to player
          send "{@p} &6Çekin oluşturuldu!" to player
        else:
          send "{@p} &cBu Çeki yazmak için yeterli paran yok!" to player
      else:
        send "{@p} &cMiktar 0'dan büyük olmalıdır!" to player
      
on rightclick holding paper:
  if tool's name is "&eÇek Kağıdı":
    set {_miktar} to line 2 of lore of player's tool
    replace all "&dMiktar: &a$" with "" in {_miktar}
    set {_miktar} to {_miktar} parsed as number
    set {_imza} to line 3 of lore of player's tool
    replace all "&dImza: &7" with "" in {_imza}
    set {_adet} to amount of player's tool in the player's inventory
    set {_gercekmiktar} to "%{_miktar} * {_adet}%" parsed as number
    remove {_adet} of paper named "&eÇek Kağıdı" with lore "&8&l&m--------------------" and "&dMiktar: &a$%{_miktar}%" and "&dImza: &7%{_imza}%" and "&8&l&m--------------------" from player's inventory
    execute console command "eco give %player% %{_gercekmiktar}%"
    send "{@p} &6Çek bozduruldu!" to player
 
Üst